Thy-Mors Flygelforening ejer et nyt Steinway B flygel, der har base her i Musikteatret, hvor det skal bruges til koncerter. Det skal også bruges til koncerter andre steder i Thy og på Mors. Steinway er generelt anerkendt som verdens bedste flygel.

Ønsker du at støtte flygelforeningens arbejde, kan du indbetale et beløb i Sparekassen Thy:
9111 – 0001898507

Flyglet er finansieret af LAG Thy-Mors, Thisted Musikteater, Den A.P. Møllerske Støttefond, Det Obelske Familiefond, Oticon Fonden, Bornerup Fonden, Nordeafonden, Thy Masterclass/kammermusikfestival, Sparekassen Thy, North Sea Vocal Academy, handlende i Thisted og Thy, musikere fra ind- og udland samt en lang række private sponsorer.

Foreningerne bag flyglet er: North Sea Vocal Academy, Thisted Musikteater, Thy Masterclass/Kammermusikfestival, Thisted kirke, Vestervig Kammerkor, Foreningen Norden og Thisted Musikforening samt Vestervig kirke.

Flyglet er realiseringen af et mangeårigt ønske i musiklivet i Thisted og Thy, som nu er opfyldt. Muligheder og vilkår for at leje flyglet kontakt:

Hans Henrik Gramstrup Larsen
Vestervig kirke
hhgl@mail.dk
tlf. 2660 8660