Mange forskellige arrangører og foreninger, private og offentlige, bruger Thisted Musikteater som ramme for gode oplevelser. Vil du lave en koncert, en forestilling, en udstilling, en fest eller andet, så mail: teatersalen@tdcadsl.dk eller ring: 2949 0260.

Spillestedet Thy: www.spillestedetthy.dk

Thisted Rytmus: www.rytmus.dk

Arrangører

Thy Event: www.thyevent.dk

Thy Kammermusikfestival: www.thychambermusikfestival.dk

Arrangører

Jazz i Thy: www.jazzithy.dk

Thisted Musikforening: www.thistedmusikforening.dk

Arrangører

Thy-Mors Flygelforening: www.thyflygelforening.dk

Thisted Teaterkreds: www.teaterkredsen.dk

Arrangører

Thisted Drenge-mandskor: www.thisted-drengekor.dk

Thy Rock: www.thyrock.dk

Kulturforeningen Tysted: www.tysted.dk

Samt en lang række andre foreninger og arrangører, private og offentlige.

Arrangører