Mange forskellige arrangører og foreninger, private og offentlige, bruger Thisted Musikteater som ramme om gode oplevelser. Vil du lave en koncert, en forestilling, en udstilling, en fest eller andet, så mail: teatersalen@tdcadsl.dk eller ring: 2949 0260.

Rytmus & Spillestedet Thy: www.spillestedetthy.dk

Arrangører

Jazz i Thy: www.jazzithy.dk

Arrangører

Thy Rock: www.thyrock.dk

Arrangører

Thisted Teaterkreds: www.teaterkredsen.dk

Arrangører

Thy Kammermusikfestival: www.thychambermusicfestival.dk

Arrangører

Thisted Musikforening: www.thistedmusikforening.dk

Arrangører

Alive Festival: www.alivefestival.dk

Arrangører

Thy sangskole: www.thysangskole.dk

Thisted Drenge-mandskor: www.thisted-drengekor.dk

Kulturforeningen Tysted: www.tysted.dk

Samt en lang række andre foreninger og arrangører, private og offentlige.

Arrangører