Mange forskellige arrangører og foreninger, private og offentlige, bruger Thisted Musikteater som ramme om gode oplevelser. Vil du lave en koncert, en forestilling, en udstilling, en fest eller andet, så mail: teatersalen@tdcadsl.dk eller ring: 2949 0260.

Rytmus & Spillestedet Thy: www.spillestedetthy.dk

Jazz i Thy: www.jazzithy.dk

Thy Rock: www.thyrock.dk

Thisted Teaterkreds: www.teaterkredsen.dk

Thy Kammermusikfestival: www.thychambermusicfestival.dk

Thisted Musikforening: www.thistedmusikforening.dk

Alive Festival: www.alivefestival.dk

Thy sangskole: www.thysangskole.dk

Thisted Drenge-mandskor: www.thisted-drengekor.dk

Kulturforeningen Tysted: www.tysted.dk

Samt en lang række andre foreninger og arrangører, private og offentlige.